Kasutajatingimused

Pizzakoju.ee kasutusleping
Internetilehekülje www.pizzakoju.ee veebikeskkonnast tellimuse kinnitamisel või registreerudes kasutajaks kinnitad, et oled tutvunud käesoleva kasutuslepinguga ja nõustud alltoodud kasutustingimustega.

1. Kasutaja õigused, kohustused ja vastutus.

1.1 Kasutaja on kohustatud esitama pizzakoju.ee kasutades tõeseid isiku- ja kontaktandmed (Nimi, aadress, telefoni number, e-mail)
1.2 Kasutaja on kohustatud olema kättesaadav telefoni teel kogu tellimuse täitmise protsessi jooksul, kui ei ole kokkulepitud teisiti. Selline kord on tingitud Kasutuslepingu punkt 2.3 tagamiseks ning muude võimalike olukordade lahendamiseks.
1.3 Kasutajal ei ole õigust esitatud tellimusest loobuda ning jätta tellimuse arve maksmata.
1.4 Kasutaja on kohustatud tasuma esitatud tellimuse eest isegi juhul, kui tellimust ei olnud võimalik kohale toimetada, sest klient on esitanud valed isiku- ja/või kontaktandmed (aadress, telefoni nr jne)
1.5 Kasutaja on kohustatud tasuma esitatud tellimuse eest juhul, kui tellimust ei ole võimalik kliendini toimetada kliendist tulenevatel põhjustel: kui tellija ei tule esitatud aadressil uksele, ei vasta telefonile jne.
1.6 Kasutaja on kohustatud tasuma esitatud tellimuse eest ka juhul, kui tellimust ei olnud võimalik kohale toimetada kuna sõidutee, mis viib kliendini ei ole läbitav halva ilma tõttu. Sellisel juhul saab kasutaja toidu kätte asukohast kuhu tee on läbitav, kuid autojuht saab oodata mitte rohkem, kui 10 min peale kliendile helistamist.
1.7 Kasutaja kohustub mitte kasutama pizzakoju.ee kodulehte või kaubamärki ebaseaduslikeks tehinguteks ja/või pettusteks.
1.8 Kasutaja on kohustatud arvestama sellega, et lubatavad ooteajad on orienteeruvad. (Tavaliselt ei ületa ühte tundi). Kohaletoimetamise aeg võib pikeneda teenusepakkujast mittesõltuvate asjaolude esinemisel.
1.9 Kasutajal on õigus kontrollida saabunud tellimuse sisu ning loobuma vastuvõtmisest, kui kaup ei vasta tellitud toitude nimekirjale
1.10 Kasutajal on õigus keelduda tellimuse vastuvõtmisest, kui tellimuse kauba pakend või sisu on kahjustatud.
1.11 Kasutaja peab järgima kohaldatavat õigust, sealhulgas alkoholi, tubaka, energiajookide või muude toodete, mis kohalduva õiguse kohaselt nõuavad vanuse tuvastamist, ostmisel kehtivaid nõudeid.
1.12 Kui Kasutaja soovib tellida tooteid, mis nõuavad vanuse tuvastamist, peab ta tellimisprotsessi käigus kinnitama ja/või tõendama oma vanust.

2. Pizzakoju.ee õigused, kohustused ja vastutus

2.1 Pizzakoju.ee on kullerteenuse ettevõtte, mis tegeleb toidu transpordiga. Ettevõte ei valmista ise toitu vaid on ainult vahendaja toitlustaja ja tarbija vahel, mille tõttu ei vastuta Pizza OÜ toidu kvaliteedi ja muude aspektide eest.
2.2 Pizzakoju.ee l on õigus keelduda tellimuse täitmisest juhul, kui tekib kahtlus kliendi tellimuse ning kontaktandmete õiguses, samuti kliendi poolt lepingu täitmise suutlikkuses. Sooritatud ettemaksu puhul tagastab Pizzakoju.ee makstud summa 7 päeva jooksul.
2.3 Pizzakoju.ee internetileheküljel avaldatud Toitlustajate tooted ei garanteeri seda, et need peaksid igal ajahetkel kättesaadavad olema. Pizzakoju.ee ei oma võimu sellele üle, kas pizzakoju.ee vahendatud toitlustus koht töötleb esitatud tellimuse või mitte. Juhul, kui Pizzakoju.ee saab Toitlustajalt teada, et Kliendi poolt valitud tooted ei ole mingil põhjustel kättesaadavad ja/või õigeaegselt tarnitavad annab pizzakoju.ee sellest koheleselt teada, pakub muud lahendused jne. Kui poolte vahel ei ole leitud sobivat lahendust, jäetakse tehing tegemata. Sooritatud ettemaksu puhul poolte kokkuleppel tagastab Pizzakoju.ee Kliendi makstud summa 7 päeva jooksul või vormistab ostu väärtuses soodustuskoodi, mida saab kasutada järgmise ostu sooritamiseks.
2.4 Pizzakoju.ee kohustab toimetama tellimuse Kliendini võimalikult kiiresti ja tegema kõike võimaliku, et vältida suuri viivitusi. Kohale jõudes Kliendini on autojuhil õigus Kliendile helistada ning juhul, kui Klient ei avalda ise soovi tellimust vastu võtma tulla, viiakse tellitud toit Kliendi välisukseni.
2.5 Pizzakoju.ee Tellimust kohaletoimetav Kuller võib keelduda tooteid üle andmast, kui Klient ei esita kehtivat isikut tõendavat dokumenti, mis tõendaks, et ta on toodete seaduslikult ostmiseks piisavalt vana.

3. Tingimuste muutmine

3.1 Pizzakoju.ee on õigus muuta käesolevaid tingimusi.
3.2 Tingimuste muudatused või täiendused jõustuvad peale nende avaldamist pizzakoju.ee leheküljel.
3.3 Tingimuste muudatused ei kehti juba tellimuse esitanud Klientide suhtes.

4. Lõppsätted

4.1 Veebiportaali kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kasutaja ja Pizza OÜ vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
4.2 Veebiportaali kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Kasutaja ja Pizza OÜ lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.

Isikuandmete töötlemine

Andmeid, mida Pizza OÜ on saanud Kasutajalt www.pizzakoju.ee veebiportaali kasutajaks registreerumisel ja veebiportaali kasutamise käigus küsinud või mis koguneb Kasutaja kohta muul viisil veebiportaali kasutamise teel(edaspidi Isikuandmed), on Pizza OÜ-l õigus töödelda tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus.
Kasutaja annab nõusoleku Pizza OÜ-le Kasutaja Isikuandmete töötlemiseks tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus. Kasutajal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud Isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.
Pizza OÜ kogub ja salvestab Isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.
Pizza OÜ kasutab Isikuandmeid teenuste osutamiseks, edasiarendamiseks ja personaliseerimiseks.
Pizza OÜ-l on õigus kasutada Isikuandmeid ise ja anda neid üle Pizza OÜ poolt valitud kolmandatele isikutele nendega koostöö tegemisel eesmärgiga tagada teenuste kvaliteet ja kättesaadavus, samuti laiendada, parendada ja muul viisil arendada teenuseid.